Informacje o firmie

Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o.
ul. Legnicka 51-53
54-203 Wrocław

Reprezentowana przez:

Walter Schmidt - Prezes Zarządu

Andrzej Gajowski - Wiceprezes Zarządu

Kontakt:

Telefon: +48 71 321 96 50 
Fax: +48 71 349 25 62
E-Mail: biuro@schmidt-cement.pl

Wpis do rejestru sądowego:

Wpis do rejestru sądowego
KRS 0000174559

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy Wrocław Fabryczna , VI wydział gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego 1 500.000,00 zł

NIP: 6191738150

REGON: 930729178

Dane źródłowe do użytych zdjęć i grafik:

www.fotolia.de

Rozstrzyganie sporów online

Na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą konsumenci mogą wykorzystać w celu rozstrzygnięcia sporu i znalezienia dalszych informacji na temat rozstrzygania sporów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy ani zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim w przypadku sporu z konsumentem.

Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer)

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach telekomunikacyjnych oferując usługi ponosimy odpowiedzialność za treści własne umieszczone na niniejszych stronach na zasadach ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach telekomunikacyjnych oferując usługi nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie przekazywanych lub zapisanych informacji obcych oraz za badanie okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Powyższe nie narusza zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednakże możliwa dopiero od chwili pozyskania wiedzy o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa, treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za zamieszczone linki

Nasza oferta obejmuje linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy ponosić odpowiedzialności za obce treści. Za treści podlinkowanych stron odpowiada zawsze podmiot je oferujący lub administrator tych stron. W chwili wstawienia linku strony podlinkowane zostaną sprawdzone pod kątem naruszenia prawa. W chwili wstawienia linku nie rozpoznano treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści stron podlinkowanych bez odniesienia do konkretnego przypadku naruszenia prawa nie jest możliwa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Do treści i dzieł na stronach stworzonych przez administratora strony stosuje się niemieckie prawo autorskie. Powielanie, obróbka, przetwarzanie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami obowiązywania prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub tworzącego treści. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Jeżeli jakieś treści na tej stronie nie zostały stworzone przez jej administratora, to prawa autorskie osób trzecich będą przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich zostaną oznaczone jako takie. Jeżeli pomimo tego zauważą Państwo naruszenie prawa autorskiego, to prosimy o odpowiednią informację. W przypadku uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.