Oświadczenie o ochronie danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach będą pobierane dane osobowe (np. nazwisko, adres lub e-mail), to - o ile to możliwe - udostępnienie tych danych będzie dobrowolne. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Informujemy, że przekazywanie danych przez internet (np. drogą e-mailową) może nie spełniać wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Nie jest możliwa gwarantowana ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Niniejszym zabrania się wykorzystania danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej przez osoby trzecie w celu przesyłania niepożądanych reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesłania informacji reklamowych, np. drogą maili spamowych.

© Walter Schmidt Zement GmbH